fonbulucu.com Kitlesel Fon Platformu hizmetlerinin sürdürebilir olması ve proje sahipleri fon sağlayıcıları ve destekçilerimizin sistemimize güvenlerini sürekli tesis etmek için bazı kurallarımız bulunmaktadır. Bunun gereği tüm paydaşlarımıza bazı görevler düşmektedir.

İş Planı/Proje/Buluş Sahipleri için;
 1. İstediğiniz kategoride ve sayıda Fikir/Proje/Buluş göndererek platforma başvuru yapabilirsiniz.
 2. Fikir/Proje/Buluş fikri size ait olmalıdır. Telif haklarıyla korunan Fikir/Proje/Buluş kullandığınız tespit edilmesi halinde derhal üyeliğinize son verilecektir.
 3. Ödül Bazlı Kitlesel Fonlama Modelinde Fon sağlayıcılara verdiğiniz taahhütlerin yerine getirme sorumluluğu size aittir.
 4. Proje sayfalarında her ne amaçla olursa olsun doğru olmayan hiçbir içerik yayınlanamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılmalıdır. Tekrarında proje sayfanız kapatılır. Toplanan fon, fon sağlayıcılarına iade edilir.
 5. En baştan tüm eleştiri, öneri ve değişikliklere hazır olmalısınız.
 6. Projelere ilişkin fon toplanması sürecindeki değişiklikler ivedilikle proje sayfanızda yayınlanmalıdır.
 7. Projeniz ile ilgili fon sağlayıcılardan gelebilecek tüm sorulara hazır olmalı ve sabırla cevaplamalısınız.
 8. Fonlama süresi içerisinde ilk ¼’lük zaman diliminde dilerseniz fonlamayı iptal edebilirsiniz.
 9. fonbulucu.com’un proje fonlaması akabinde istediği bilgi ve belgeleri vermelisiniz. Eğer, ödül olarak vermek durumunda olduğunuz ancak bazı aksaklıklar dolayısı ile hediyelerini ulaştıramadığınız proje destekçilerinize desteklerini iade etmelisiniz. 
 10. fonbulucu.com ile imzalayacağınız sözleşmeyi dikkatlice okumalısınız.
 11. fonbulucu.com Kitlesel Fonlama Platformu kullanım koşullarını dikkatlice okumalı ve uygulamalısınız.
 12. Platformun kampanyalar için 'Ya Hep Ya Hiç' finansman modeli uygular.  Yani belirlenen süre içerisinde belirlenen fonun toplanamaması halinde tüm destekçilerin destekleri hiç bir kesinti uygulanmadan iade edilir. Bu kural STK projelerinde uygulanmaz.
 13. Proje sayfanızda, insanları kamplara bölebilecek, din, dil, ırk ve diğer özel durumları istismar ve/veya rencide edebilecek ifadelere asla yer vermeyiniz. Bu durumun tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılmalıdır. Tekrarında proje sayfanız kapatılır. Toplanan fon, fon sağlayıcılarına iade edilir.
 14. Projelerinizde toplum faydasına olabilecek iş ve işlemleri odak noktanıza koyunuz. Sadece kişisel faydalar sağlayacak (tatile çıkacağım, otomobil alacağım vb.) Fikir/Proje/Buluşlar unutmayınız ki en düşük fonlama yüzdesine sahiptir. 
Fon Sağlayıcıları için;
 1. İstediğiniz kategoride bulunan bir veya birden çok projeye destek olabilirsiniz.
 2. Destek sağlamaya karar verdiğiniz bir proje ile ilgili olarak öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiyi lütfen proje sayfasında bulunan iletişim linkini kullanarak talep ediniz. 
 3. Destek sağlamaya karar verdiğiniz bir proje ile ilgili yorumları okuyarak karar vermenize yardımcı olabilir, sizde dilediğiniz şekilde yorum yapabilirsiniz.
 4. Yorumlarınızda küfür, argo, kötü söz, aşağılayıcı, yargılayıcı, ırkçı vb. ifadeler kullanmayınız. 
 5. Gözümüzden kaçan ve fonbulucu.com kurallarını ihlal eden bir durum tespitiniz halinde lütfen bize hemen bildiriniz.
 6. Destek olduğunuz projelerde süresi içerisinde gerekli fonun toplanamaması durumunda katkılarınızı iade alabilir veya başka bir projeye destek olmak için kredi hesabınıza kaydedilmesini isteyebilirsiniz.
 7. Size taahhüt edilen ödüllerin teslimi proje sahibi sorumluluğundadır. Ancak fonbulucu.com bu süreci hassasiyetle takip eder. Aksi bir durumda lütfen bize bilgi veriniz.
 8. Destek olduğunuz projeler gereken fonu toplasa bile başarısız olabilir veya tamamlanamayabilir. Bu projeler başlangıç aşamasında desteklenen projeler olup, durumu başta kabul etmiş olmanız gerekir. 
 9. Size taahhüt edilen ancak proje sahibi tarafından gönderilmeyen herhangi bir hediye için desteğinizin iadesini proje sahibinden talep edebilir ve/veya yasal yollara başvurabilirsiniz. Bu konuda fonbulucu.com size bilgi/belge desteği verir.
 10. Projeye yapmış olduğunuz desteği, fonlanma süresinin sonuna 3 gün kalana kadar, iptal edebilir, azaltabilir ya da artırabilirsin. 
 11. fonbulucu.com fon sağlanan tüm projeleri 3(üç) yıl süre ile takip eder, gelişmelerden sizi haberdar eder. Ancak bazı sebepler ile projelerin uygulanmasında gecikmeler veya aksaklılar yaşanabilir. Bu aşamadaki projeler için bu durum normal olarak karşılanabilir. Bu durumun yaşanması halinde sizin de anlayışınıza ihtiyaç doğacaktır.
 12. Projelere destek olmak gibi ortak da olabilirsiniz. Bu durumda size, dilerseniz Global Markets Turkey www.gmt.tc yatırım tutarının %2 karşılığında yatırım danışmanlığı verecektir.

 

Fikri Haklar Hususu;
 1. fonbulucu.com’da yayınlanan, her bilgi yönetim hakkı platforma aittir. Projesi platformda yayınlanan her bir proje sahibi, bu bilgi ve içeriklerin fonbulucu.com’un ve iş ortaklarının gerekli gördüğü her mecrada reklam, tanıtım, kampanya vs. faaliyetler için kullanma hakkını vermiş sayılır.
 2. Proje sahipleri tarafından paylaşılan her türlü bilgi ve içeriklerde, fonbulucu.com gerekli gördüğü takdirde değişikler yapılmasını isteyebilir ve/veya değişiklik yapabilir.
 3. Proje sahipleri tarafından paylaşılan her türlü bilgi ve içeriklerde, herhangi bir lisanslı, telif hakkına sahip materyalleri yetkili kişilerden gerekli izinleri alınmadan kullanamazlar. Kullanmaları durumunda sorumluluk tamamen kendilerine aittir.
 4. Proje sahipleri, projeleri yayınlandığı anda fonbulucu.com’a lisans veya telif hakları ihlaliyle ilgili yasalara aykırı bir durum olmadığına dair taahhüt vermiş sayılır.