Sağlıklı bir girişimcilik ekosistemini destekleyen en önemli unsur girişimciler, fon sağlayıcılar ve tüketiciler arasında sağlanan güvendir. Güven bir bireyin başka bir bireyi, grubu, şirketi, ya da kuruluşu algılayışına dayalı bir inanç sistemidir. 
 
Kitlesel Fonlama bir kişinin yeni bir işe başlaması ya da mevcut işini büyütmesi için sosyal ağlar aracılığıyla sermaye aramasına dayanan bir sistemdir. Sosyal ağlar, tarafların karşılıklı güven ortamına dayalı ve kendi isteklerine göre katıldıkları oluşumlardır. Bu güven, üyelerin bilgi paylaşımına yardım eder. Güven eksikliği olan bir toplumda güven eksikliğini de giderecek önlemlerin de bulunmaması durumunda kitlesel fonlama sisteminin gelişmesi mümkün değildir. Karşılıklı güvene dayanan ilişkilerde, kitlesel fonlama platformu kurucularının ve proje sahiplerinin sözlerini yerine getirmemeleri ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlardan geri dönüş alamama düşünceleri bu ortamın oluşmasını engelleyecektir. Bu yüzdendir ki sözümüzü tutmamız ülkemizde bu sitemin gelişmesi için gereken güven ortamını sağlayacaktır. 
 
Güveninize layık olmak ve bunu sürekli kılmak fonbulucu.com olarak işimizin en önemli ve ayrılmaz parçasıdır.

Bunun için;

1. Zorunlu olmadığımız halde mali tüm verilerimizi paylaşırız.
3. Fon toplama süresi sonunda sağladığınız fon karşılığı gerekli resmi belgenizi size ulaştırırız.
4. Fon aktarımını gerekli resmi belge karşılığı yaparız. Bu belgeyi sizle paylaşırız.
5. Fon sağladığınız projeleri 3 yıllık takip sistemimiz içerisinde takip eder, sizi bilgilendiririz.
6. fonbulucu.com faaliyetleri ile ilgili olarak finansal raporlarımız her paydaşımıza daima açıktır.
7. Şeffaflık ve bilgilendirme bizim için vazgeçilmezdir.
8. ‘Ya Hep Ya Hiç Finansmanına’ inanırız ve bunu uygularız. Yani ancak ve ancak finansmanı için fon toplanan projenin maliyetinin tamamını karşılayacak fonun toplanması halinde toplanan fonu kullandırılır. Aksi takdirde toplanan fon sağlayanlara aynen iade edilir. Ancak Sivil Toplum Kuruluşlarının projeleri için yapılan fonlamalarda bu kural uygulanmaz.