fonbulucu.com ve ÜYE arasında
Üyelik ve Platform Kullanım

SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ‘Teknopark Ankara 2224. Cadde No: 1 C Blok C220-221 Yenimahalle Ankara TÜRKİYE adresinde muhkim GMT Teknoloji Enerji ve Bilişim Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti.’nin iştiraki olan fonbulucu.com (bundan böyle fonbulucu.com olarak anılacaktır) ile fonbulucu.com web sitesini kullanmak suretiyle işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olan kullanıcı (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında hüküm ifade eder.  fonbulucu.com web sitesine üye olan herkes bu sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.


2. TANIMLAR

Fonbulucu.com: bir kitlesel fon platformu olarak hizmet veren web sitesidir.

Üye: fonbulucu.com internet sitesini kullanmakve/veya faydalanmak üzere işbu sözleşmeyi okuyup kabul eden, fiil ehliyetini haiz veya kanuni vasisi ile başvurmuş, İş Fikri, Proje veya Buluşu olan veya sadece destek olmak için siteye kayıt yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kayıt: fonbulucu.com un internet sitesinin ilgili bölümünde istenilen bilgileri sisteme girip, sistem tarafından otomatik olarak gönderilen aktivasyon kodunu e-posta ile alarak aktivasyon işlemi yaptırma işlemidir.

Proje: İş fikri,projesi veya buluşu olan ÜYE’nin internet sitesi üzerinden Proje Oluştur bölümünü kullanarak dilediği amaç ve hedef doğrultusunda oluşturduğu iş eylemidir.

Benim Sayfam: ÜYE’nin kendi bilgilerinin, Hesap Bilgilerinin, Mesajlarının, Aktivitelerinin, Projelerinin yer aldığı ÜYE özel alanıdır.

Profil: ÜYE’nin kendisi ile ilgili şahsi bilgilerin yer aldığı ÜYE alanıdır.

Proje Destekçisi: Proje Sahipleri tarafından projelerine destek sağlamak maksadı ile ayni ve/veya maddi destek sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Proje Sahibi: Proje destekçilerinden ayni ve/veya maddi destek sağlayan gerçek veya tüzel kişileri

Bağış: ÜYE tarafından öz iradesi ile seçilen proje için projeye aktardığı ayni ve/veya maddi destektir.

Ödül: Proje Sahipleri tarafından projelerine destek sağlamak maksadı ile oluşturulmuş hizmet ve/veya maldan oluşan, destekçilerine sundukları paketlerdir.

Proje Kabul Kurulu: fonbulucu.com internet sitesine yapılan proje başvurularını kurumsal kriterlere uygunluğuna göre değerlendirerek fonlanmasına karar veren kuruldur.


3.KAPSAM

İşbu Sözleşme fonbulucu.com ile ÜYE arasında söz konusu internet sitesini kullanırken taraflarca uyulması gereken kurallar ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


4. fonbulucu.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.ÜYE’nin platform üzerinden ÜYE’nin yapacağı tüm ayni ve/veya maddi yardımlar, doğrudan proje sahibinin hesabına aktarılacak olup, projenin ihtiyacı olan fon miktarı, fonlanma süresi, toplanan destek miktarı vb. kriterlere göre bir platform kullanım ücreti alınacaktır. Bu bedel toplanan fon miktarının %12,5’ini aşmayacaktır.

4.2. fonbulucu.com hiçbir uyarı yapmadan sitenin içeriğini ve kullanım şeklini istediği zaman değiştirebilir.

4.3. Hiçbir uyarı yapmadan ÜYE’lerin üyeliklerini askıya alabilir, iptal edebilir. ÜYE’lik sisteminde dilediği değişikliği yapabilir.

4.4. Önceden bilgi vererek ve ek olarak verilecek hizmetler ile üçüncü şahıslardan ÜYE’ler için alınacak hizmetlerin bedellerini talep edebilir.

4.5. Bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, ücretli hale getirebilir.

4.6. fonbulucu.com sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamaz.

4.7. Ağır ihmal ve kastın varlığının ispatlanması durumunda ancak bu ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.

4.8. fonbulucu.com internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir bu konuda tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi durumlarda sitenin ulaşılamaz olmasını Üye kayıt yaptırdığı anda kabul eder. Bu kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

4.9. fonbulucu.com ilgili mevzuata, milli güvenliğe, genel ahlak kurallarına, örf ve adetlere ve toplumda kabul edilen diğer kurallara uygun projeler kabul eder.

4.10.Üyelik başvurusu yapanları kabul edip etmemek fonbulucu.com uhdesinde olup, kabul edilmeme durumunda fonbulucu.com herhangi bir yükümlülük altına girmez. Kabul edip etmeme inisiyatifi tamamen fonbulucu.com’a aittir.

4.11. fonbulucu.com ÜYE’leri ile diğer üyeler arasında iletişim kurulabilecek hizmetler sunar. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorundan fonbulucu.com sorumlu değildir.

4.12.Üyeleri arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve sözleşmede taraf, kefil, garantör, lehdar değildir. Hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. Üyeler kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden sadece kendileri sorumlu olacaklardır.

4.13. fonbulucu.com’da yer alan ve alacak linkler, reklamlar, banner ve benzeri alanlar fonbulucu.com’un hizmetlerinden bağımsız gerçek veya tüzel kişiler olduklarını ÜYE’ler kabul eder. Fonbulucu.com platformunun çözüm ortakları ve/veya Destekçileri sunmakta oldukları mal ve hizmet önerileriden doğrudan sorumludur. Bu sebeple fonbulucu.com hiçbir şart altında bahse konu gerçek veya tüzel kişilerin mal ve hizmetlerinde taraf değildir, kefil ve garantör değildir.

4.14. fonbulucu.com üzerinden başka internet sitelerine verilmiş linkler sadece üyeye referans sağlama amaçlıdır. Site içeriklerinden sorumlu tutulamaz. Üye bu bağlantıları kullanarak ilgili siteye erişmesi dolayısı ile oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan bizzat kendisi sorumdur.

4.15. fonbulucu.com ÜYE kayıt sırasında talep ettiği bilgileri, ÜYE tarafından sağlanan içerikleri, bilgi, belge ve diğer materyalleri üçüncü kişilere gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından her ne kadar kontrol edecekse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu ÜYE’ye aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak herhangi bir başka ÜYE’nin zarar görmesi sorumluluğu ÜYE’ye aittir.

4.16. fonbulucu.com ÜYE’nin vermiş olduğu tüm bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer üyelerle ÜYE’nin belirtiği sınırlar içerisinde kalarak paylaşabilecektir. Üye kişisel verilerinin ne oranda paylaşılacağına ilişkin zaman zaman e-posta gönderilerek bilgilendirilecektir.

4.17. Gereken tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen internet sitesine yüklenen verilerin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden fonbulucu.comsorumlu olmayacaktır. Üye bu durumu peşinen kabul eder.

4.18. fonbulucu.com üyesi olacaklar 18 yaşını tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. 18 Yaşından küçük kişilerin kanuni vasisi üye olabilir. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesine üye olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk fonbulucu.com’a ait değildir. Bu nedenle ÜYE’lerin uğrayacağı her nevi zarar 18 yaşın altındaki üyelerin kanuni vasilerine rûcu edilecektir.

4.19.ÜYE’ler fonbulucu.com tarafından verilen sisteme giriş bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Üçüncü şahıslarla paylaşmaları durumda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar.

4.20. Tüm ÜYE bilgileri ve ÜYE’ler taarfından sağlanan veriler özel güvenlik duvarları ile korunan veri tabanlarında yedekli saklanmaktadır. Bu bilgilerin fonbulucu.com’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından fonbulucu.com sorumlu değildir. Bu durumu ÜYE kabul eder.

4.21. ÜYE, fonbulucu.com’un kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu kuralın istisnası fonbulucu.com uhdesindedir. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen ÜYE sorumludur ve fonbulucu.com’un uğrayacağı zarar ve ziyan için yasal yollara başvurma hakkını doğuracağını ÜYE kabul eder.

4.22. ÜYE üye olurken gerekli alanları doldurduktan sonra Üye Kayıt formunun altında bulunan “Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.’’ Kutucuğunu tıkladığında bu sözleşme her iki taraf arasında süresiz bir şekilde yürürlüğe girer.

4.23. ÜYE işbu sözleşmeye ve internet sitesi kullanım kurallarına aykırı hareket etmesi  durumunda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fonbulucu.com tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

4.24. ÜYE, dilediği zaman üyeliğini iptal edebilir. Bu durumda sözleşme hükümsüz kalır. Ancak tüm kayıtlar üyelik süresinde oluşan ve daha sonra ortaya çıkabilecek her türlü durum için 6 ay süreyle veri tabanlarımızda tutulur. ÜYE, üyeliğini iptal etse dahi Üyelik süresinde iş bu sözleşme hükümlerine göre sorumludur.

4.25. ÜYE’nin, verdiği bilgiler ve belgeler fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler ve yazılar fonbulucu.com ve GMT Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabilir.

4.26. fonbulucu.com üyelere haber vermeksizin üyelik sözleşmesi içeriğinde değişiklikler yapabilir ancak bu değişiklik ÜYE’ye bilgi amaçlı olarak bildirilir.


5.ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. fonbulucu.com üyeliği esnasında tüm alanları, alanların kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul , beyan ve taahhüt eder.

5.2. ÜYE, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Bu durumun tespiti halinde fonbulucu.com üyenin sözleşmesini derhal fesheder ve yasal yollara başvurur. Bu durumda üyenin yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı fonbulucu.com uhdesindedir. Üye, fonbulucu.com’un bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

5.3. ÜYE, mevzuata aykırı davranışlarda bulunamaz.

5.4. Diğer üyelere ve fonbulucu.com çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz.

5.5. Yürürlükteki ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunamaz.

5.6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz.

5.7. Virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları sisteme, sayfasına yükleyemez ve diğer kişilere gönderemez.

5.8. Diğer üyeleri spam junk, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız edemez.

5.9. Sayfasında olması gereken bilgilerin dışında reklam olabilecek içerik bulunduramaz.

5.10. fonbulucu.com içeriğini veya sitede bulunan diğer üyelere ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz.

5.11. Sisteme aşırı yük getirecek bir yazılımı kullanamaz ve kuramaz.

5.12. Yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapamaz.

5.13. Satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz.

5.14. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul ederek fonbulucu.com hizmetlerden faydalanmaya başlar. Dolayısı ile tüm hükümleri kabul etmiş sayılır. Bu hükümlerin hiç birini yok saymaz ve değiştirilmesini talep edemez.

5.15. ÜYE, üyelik sayfasında bulunan adresinin geçerli bir adres olduğunu ve yapılacak yazışmalarda kanuni olarak kullanılacağını, bu adrese yapılacak herhangi bir tebligatın tebliğ olunup olunulmadığına bakılmaksızın kendisine yapılmış sayılacağını ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.16. fonbulucu.com internet sitesinde bulunan tüm site içeriklerinin telif hakkı GMT Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.’ne aittir. hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtılamaz ve yayınlamaz.

5.17. ÜYE fonbulucu.com internet sitesini kullanımından kaynaklı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.18. ÜYE, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili yasal düzenlemelere ve yürürlüğe girecek değişiklik ve yeni düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.19. ÜYE, her mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bilir.


6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

fonbulucu.com hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshedilebilir.


7. GİZLİLİK

fonbulucu.com ÜYE’lerin fonbulucu.com’a aktardıkları tüm bilgilerin hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alır. ÜYE’ye ait kişisel verileri, mevzuatın izin verdiği haller dışında ve ÜYE’nin izni olmaksızın işlenmez, üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ancak ÜYE’nin Projesiyle ilgili bilgilerin fonbulucu.com çalışanları, değerlendirme kurulu ve proje destekçisi ile paylaşılması, işlenmesi ve gerekli hallerde ÜYE ile telefon, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle iletişim kurulması bu hükümden müstesna olup ÜYE, belirtilen amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine ve ticari iletişime izin vermiş sayılır. ÜYE bu izni her zaman iptal etme hakkına sahiptir.


8. GEÇERLİ KAYITLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda fonbulucu.com’un kayıtları geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacaktır. Delil sözleşmesi niteliğindeki bu hükmü taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. YETKİLİ MAHKEME

Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


10. ÜYE BEYANI

Üye, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, verdiğim bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda ilgili hükümlerin uygulanmasını onayladığımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.