GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş..'nin tescilli bir markası olan fonbulucu.com, Kitle Fonlama Platform Hizmetleri veren bir sermaye şirketidir. 

YENİ NESİL GİRİŞİM FİNANSMANI, YENİ NESİL YATIRIMCILIK

fonbulucu.com platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak amacıyla 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 25 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu.com, kurulduğu günden bugüne kadar 195 Milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. 

HER SEVİYEDE FONLAMA ve YATIRIM FIRSATLARI

Dokuz ayrı platformla hizmet veren fonbulucu, ayrıca iştirakleri olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akredite ReINVeS Angels Melek Yatırım Ağı ve ReINVeS Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu da yönetmektedir.

İLKLERE İMZA ATTI

Kitle Fonlamanın ülkemizde regüle edildiği 2019 Ekim ayında çalışmalarını yoğunlaştırarak mevzuata uygun ülkemizin ilk Paya Dayalı Kitle Fonlama şirketinin ticaret sicilde tescilini gerçekleştirdi. 14 Ağustos 2020 tarihinde tüm gerekleri yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni almak için başvuru yaptı. 2021 Yılı ilke çeyreğinde lisans alınması beklenmektedir. Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlamasını hayata geçiren ilk platformlardan olacak şirket, yatırımcı bariyerini 1 TL’ye düşürdüğü iş modeliyle Türkiye yatırımcı ekosistemine de yeni bir boyut kazandırdı.

HEDEFLER

fonbulucu.com'un orta vadeli hedeflerinde 2023 yılı itibarıyla 1 Milyar TL işlem hacmine ve 1 milyon kayıtlı üyeye ulaşmak bulunuyor. İştiraki olan ReINVeS Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, kampanyaları yapılan girişimlerden düzenli olarak  paylar alacak. 2021 yılı bitmeden globalde de bir platform ile hizmet vermek ve dünyanın her yerinden yatırımcıyı ve yabancı sermayeyi ülkemize çekmek en büyük hedeflerinden. Bu hedef ile ilgili altyapı şimdiden hazırladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımcılar için hazırlanan ve cep telefonlarından birkaç dokunuş ile yatırımcı olabilecekleri mobil uygulama hazır hale gelecek. Yine 2021 yılı ortalarında büyüme hedeflerini hızlandırmak için şirket paylarının yüzde 12’sini yatırımcılara açarak bir yatırım turu daha düzenleyecek. İlk 3 yıl için yıllık büyüme hedefini %500 olarak planlayan şirket 2020 yılında %100 büyüdü.

Grubumuz dokuz platformdan oluşmaktadır.

fonbulucuREWARD.com; Ödül ve Bağış bazlı kitle fonlaması platformudur.

Projesi için fon toplayan birey ya da şirket, projesinin başarıya ulaşması halinde önceden kararlaştırılmış bir ödülü, fon sağlayıcılara vermeyi taahhüt etmektedir. Süresi içerisinde projenin gerçekleşmesi için belirlenen miktara ulaşılamaması durumunda ödülü satın alanlara ödedikleri miktarlar iade edilmektedir. Bağış Bazlı modelde ise, daha çok sosyal girişimciler ve STK'lar tarafından hazırlanan projelere, destekçiler sosyal faydalar elde etme motivasyonu ile karşılıksız destekler sağlamaktadır.

25.000 Kayıtlı Üyesi bulunmaktadır. Yılda ortalama 870 proje başvurusu almaktadır.

Faaliyete başlandıktan Şubat 2021'ye kadar 2311 Proje başvurusu alınmıştır. 26 kampanya istediği fonu istediği zaman içerisinde toplayarak başarıya ulaşmıştır. Gelen toplam fonlama talebi 195 Milyon TL'nin üzerindedir. Şubat 2021 itibari ile 4.969.975 TL fon toplamış ve başarılı fonlamalar için 4.693.585 TL ödenmiştir. 

fonbulucuINVEST.com; Paya Dayalı (Hisse Bazlı) kitle fonlaması platformudur.

Bir firmanın varlıklarına ya da performansına dayalı bir menkul kıymetin satışı söz konusudur. Başka bir deyişle, firma kredi formunda ya da firmanın fikri mülkiyet haklarına ilişkin varlıklarını ya da firma hisselerini satarak yatırımcılardan para toplar. Girişim sermayesi yatırımcıları ve melek yatırımcılardan farklı olmak üzere, Yatırım Bazlı Kitlesel Fonlama Modelinde yatırım yapanlar daha küçük miktarlı yatırımlar yapmaktadır.

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan "7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konu yasallaşmıştır. 3 Ekim 2019 tarihinde de Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yazılım ve kodlama işlemleri tamamlanmış olup, Lisans alınması için hazırlıklar sürmektedir.

ReINVeS Angels; Melek Yatırım Ağımız (Çok yakında)

Hazine ve Maliye Bakanlığından akredite edilmiş Melek Yatırım Ağımızdır.

ReINVeS Ventures; Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz (Çok Yakında)

Platformumuzda kampanya yapan Girişimci veya Girişim Şirketlerine doğrudan yatırım yapan Girişim Sermayesi Yatırım fonumuzdur.

fonbulucuSUPPORT.com; Yardım Merkezi hizmetlerini sunan platformudur.

Girişimciler ve Yatırımcılar ihtiyaç duydukları bilgileri sürekli ve online olarak veren platformumuzdur.

fonbulucuLABS.com; Eğitim ve Hizmet platformudur.

Girişimciler ve Yatırımcılar için eğitim ve ihtiyaç duydukları hizmetleri veren platformumuzdur.

nonstopfund.com; Süreklilik arz eden fonlamalar için geliştirilen kitle fonlaması platformudur.

Büyük sayıda hayran ve takipçi kitlesine sahip, blogger, youtuber, gazeteci, dergi, içerik üreticisi, yazar, siyasetçi vb. ile dernek, vakıf gibi STK’lar için geliştirilen bir sistemdir.

Fon talebi için kişi ya da kuruluşun kendi üretimimiz olan ve NSF API adını verdiğimiz küçük uygulamayı sitesine yüklemesi veya sisteme kaydolarak içeriklerini vereceği linkler ile otomatik oluşturulan kendisine ait sayfada yayınlanması yeterli olmaktadır.

Sistem tek seferlik veya aylık abonelik şeklinde çalışmaktadır.

fikirleryarisiyor.com; ‘Fikirden Girişime’ mottosu ile her ay düzenlenen online fikir yarışması platformudur.

Kitle Fonlaması için toplumumuzda farkındalığın artırılmasına yönelik olarak Ağustos 2018’de başladığımız ve her ay düzenlediğimiz ‘Fikirler Yarışıyor’ oldukça fazla rağbet görmektedir.

Söz konusu yarışma sınırları olmayan ve herkese açık olan bir fikir yarışmasıdır. Katılanların hayal güçlerini zorlamaları adına iki yüz seksen karakterle sınırlı fikirlerinin girilmesi istenmekte ve fikirler tek tek okunarak bir onay sürecinden geçmektedir.

Her ay aldığı beğeni sayısına göre ilk yirmi belirlenmekte ve konusunda uzman otuz kişilik Seçici Kurulumuz tarafından bu fikirleri değerlendirerek dereceye girenler seçilmektedir.

Hem para ödüllerini hem de destekçilerin verdiği değerli ödülleri fikir sahipleri kazanmaktadır. Ayrıca her ayın birinci olan fikir sahipleri yıl sonunda o yılın birinciliği için yeniden yarışmaktadır.

girisimcigazetesi.com; girişimcilik ekosisteminde eğitim amaçlı makaleler yayınlayan, haber ve etkinliklerin duyurulduğu dijital medya platformudur.

Online kitlelere ulaşarak kitle fonlaması farkındalığın artırılmasına gayret göstermektedir.

Her gün girişimciler faydalı olabilecek bir makale yayınlanmakta, yine girişimcilik özelinde haber ve etkinlikler sürekli olarak duyurulmaktadır.

Ayrıca fonlamaya sunulan projeler için bir reklam mecrası olarak ta kullanılmaktadır. Sosyal Medya hesaplarında 54 Bin’e yakın organik takipçisi bulunan platform hızla büyümektedir.

Uluslararası Tadamon Projesi

Birleşmiş Milletler, İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Dayanışma Fonu ve 15 farklı uluslararası kuruluş ile beraber yürütülen ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının Güçlendirilmesi’ Projesi

Proje 5 yıllık olup, 63.2 Milyon ABD Dolar bir bütçeye sahiptir. 2019 Yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Toplantısında lansmanı yapılmıştır. Projenin ilk fazında D-8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'da Kitle Fonlaması Platformları kurularak tek merkezden yönetilecektir.İkinci fazında 57 ülkeye platform kurulumu hedeflenmiştir.  Proje tamamlandığında 1.3 Milyar nüfusun yaşadığı coğrafyada faaliyet yürütülecektir.